Khamis, 2 Oktober 2014

Kata

Kata yang kau hunus
Bukanlah angin lalu yang terhembus
Kata yang kau lempar
Rasa yang tertampar
Kata kau, kata durjana
Tiada dalam istilah bahasa